Mardo, 8 septembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 1: 1-16.18-23.

La Libro de la genealogio de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham. Abraham naskigis Isaakon, Isaak naskigis Jakobon, Jakob naskigis Judujon kaj liajn fratojn. Jehuda naskigis Perecon kaj Zerahon, kies patrino estis Tamar. Perec naskigis HXecronon, HXecron naskigis Ramon, Ram naskigis Aminadabon. Aminadab naskigis Nashŝon, Nashŝon naskis Salmon, Salmon naskis Boazon, kies patrino estis Rahabab. Boaz naskigis Obedon, kies patrino estis Rut. Obed naskigis Jiŝajon, Jiŝaj patro de la reĝo David. David naskigis Salomonon, kies patrino estis la edzino de Urija. Salomono naskis Rehxabeamon, Rehxabeam naskigis Abijan, Abija naskigis Asafon. Asaf naskigis Jehoŝafaton, Jehoŝafat naskigis Joramon, Joram naskigis Uzijan. Uzija naskigis Jotamon, Jotam naskigis Ahazazon, Ahazaz naskigis ekizkijan. HXizkija naskigis Manase, Manase naskis Amoson, Amos naskigis Josxijaon. Joŝija generis Jeechonjan kaj liajn fratojn en la tempo de la babilona ekzilo. Post la babilona ekzilo, Jeechonja naskiĝis al Ŝealtiel, Ŝealtiel estis patro de Zerubabel, Zerubabel estis patro de Abiud. Abiud naskigis Eljakimon, Eljakimon naskis Azoron, Azor naskigis Cadokon. Cadok naskigis Ahximon, Ahxim naskigis Eliudon, Eliud naskigis Eleazaron. Eleazar naskigis Matthanon, Matthan naskigis Jakobon, Jakob naskigis Jozefon, la edzon de Maria. El ŝi naskiĝis Jesuo, nomata Mesio. Nun jen kiel naskiĝis Jesuo Kristo. Kiam lia patrino Maria estis fianĉigita al Jozef, sed antaŭ ol ili vivis kune, ŝi estis gravedigita per la Sankta Spirito. Jozefo ŝia edzo, ĉar li estis justulo, tamen ne volanta eksponi ŝin al honto, decidis eksedziĝi de ŝi trankvile. Tia estis lia intenco, kiam jen la anĝelo de la Sinjoro aperis al li en sonĝo kaj diris: "Jozefo, filo de David, ne timu preni Maria vian edzinon en vian hejmon. Ĉar per la Sankta Spirito estas tio, ke ĉi tiu infano gravediĝis en ŝi. Ŝi naskos filon, kaj vi nomos lin Jesuo, ĉar li savos sian popolon de iliaj pekoj. " Ĉio ĉi okazis por plenumi tion, kion la Sinjoro diris per la profeto: Jen la virgulino gravediĝos kaj naskos filon, kaj ili nomos lin Emanuel, kio signifas "Dio estas kun ni".

Rimarkoj kaj preĝoj