Mardon, 14an de januaro 2020: 1-a libro de Samuelo 2: 1.4-5.6-7.8abcd.

Mia koro kuraĝas en la Eternulo, Mia korno altigxis en mia Dio. Mi englutis miajn malamikojn; Mi ĝojas pri mia venko. La pafarkoj de la potenculoj estas rompitaj, dum la totala zonado fortiĝas. La bonhavuloj dungas sin por pano, dum la malsatuloj rabadas. La senfrukta edzino naskas sep filojn, dum la patrino de multaj langvoras. La Eternulo mortigas kaj donas vivon; Li ĵetas sin al la malsupra mondo; Li levas denove. La Eternulo senhavigas kaj riĉigas, Li humiligas, Li ankaŭ altigas. El la polvo Li levas senhavulon; El la cindra monto li levas la senhavulojn, Por sidigi ilin kun eminentuloj kaj fari gloran tronon sian heredaĵon.

Rimarkoj kaj preĝoj