Mardon, 17 septembron 2019: Psalmoj 101 (100): 1b-2ab.2cd-3ab.5.6.

Psalmo de David. Mi kantas pri amo kaj justeco; al vi, ho Eternulo, mi kantas laŭdon. Mi sekvas la vojon de la integreco; kiam vi venos al mi? Mi agas kun tuteco de koro ene de mia reĝa kortego. Mi sekvas la vojon de la integreco; kiam vi venos al mi? Mi agas kun tuteco de koro ene de mia reĝa kortego. Mi persistos en la vojo de la integreco; kiam vi venos al mi? Mi iros kun kulpa koro en mian domon; Mi ne permesas en mia ĉeesto al iu ajn, kiu parolas perverse. Kiu agas hontinde, mi malamas; neniu tia homo povas esti mia amiko. Kiu kalumnias sian proksimulon en sekreto, tiun mi detruos. La viron de altaj okuloj kaj puran koron mi ne eltenos. Miaj okuloj estas sur la fideluloj de la lando, por ke ili loĝu kun mi. Kiu iradas en la vojo de la integreco, tiu estos en mia servo.

Rimarkoj kaj preĝoj