Mardon, 17an de marto 2020: Libro de Daniel 3: 25.34-43.

Azarja stariĝis en la fajro kaj preĝis laŭte: "Pro via nomo, ne transdonu nin eterne, aŭ neniigu vian interligon. Ne forprenu de ni vian kompaton, pro Abraham, via amato, via servanto Isaak. kaj Israelo, via sankta, al kiu vi promesis multigi ilian idaron kiel la steloj de la ĉielo, aŭ la sablo sur la bordo de la maro. Ĉar ni estas reduktitaj, ho Sinjoro, preter iu alia nacio, mallevitaj ĉie en la mondo. hodiaŭ ni pro niaj pekoj. Ni havas en nia tago neniun princon, profeton aŭ estron, neniun holokaŭston, oferon, oferon, aŭ incenson, neniun lokon por doni fruktojn, por trovi favoron kun vi. Sed kun kontenta koro kaj humila spirito. ni estu ricevitaj; kvazaŭ holokaŭstoj de virsxafoj kaj bovidoj, aŭ miloj da grasaj ŝafidoj, do nia ofero estu hodiaŭ ĉe vi, kiel ni sekvas vin senrezerve; ĉar tiuj, kiuj fidas vin, ne povas esti hontigitaj. ni sekvas vin per nia tuta koro, ni timas vin kaj ni preĝas al vi. Ne lasu nin esti metitaj hontigi, sed traktu nin per via bonkoreco kaj granda kompatemo. Savu nin per Viaj mirindaĵoj, kaj gloru Vian nomon, ho Sinjoro "

Rimarkoj kaj preĝoj