Mardon, 22an de oktobro 2019: Letero al la Romanoj 5: 12.15b.17-19.20b-21.

Fratoj kaj fratinoj: Per unu homo peko eniris en la mondon, kaj per peko, morto, kaj tiel morto venis al ĉiuj, en la mezuro de ĉiuj pekis – Sed la donaco ne similas al la krimo. Ĉar se per tiu perforto de unu homo multaj mortis, kiom multe la graco de Dio kaj la indulgema donaco de la unu homo Jesuo Kristo superfluis por multaj. Ĉar se per la krimo de unu homo la morto regis per tiu, kiom pli tiuj, kiuj ricevas la abundon de graco kaj de la donaco de pravigo, reĝos en la vivo per unu homo Jesuo Kristo. Konklude, same kiel per unu perforta kondamno venis al ĉiuj, tiel per unu justa akto de absolvo kaj vivo venis al ĉiuj. Tiel, kiel per malobeado de unu homo multaj faris pekulojn, tiel per obeo de unu multaj fariĝos justaj. La leĝo eniris por ke la krimo pligrandiĝu sed, kie la peko pliiĝis, la graco superfluis des pli, tiel ke kiel peko regis en la morto, la graco ankaŭ reĝu per pravigo por la eterna vivo per Jesuo Kristo, nia Sinjoro.

Rimarkoj kaj preĝoj