Mardon, 23 junion 2020: 2a libro de Reĝoj 19: 9b-11.14-21.31-35a.36.

La reĝo de Asirio aŭdis raporton, ke Tirhakah, reĝo de Etiopio, eliris por batali kontraŭ li. Denove li sendis senditojn al zizkija kun ĉi tiu mesaĝo: "Tiel vi diru al zizkija, reĝo de Judujo: 'Ne lasu vian Dion, sur kiu vi fidas, trompi vin dirante, ke Jerusalem ne estos transdonita al la reĝo de Asirio. aŭdis, kion faris la reĝoj de Asirio al ĉiuj aliaj landoj: ili kondamnis ilin! Ĉu vi do estos savita? zizkija prenis la leteron el la manoj de la senditoj kaj legis ĝin, kaj li supreniris al la templo de la Eternulo. Kaj disvastigante ĝin antaŭ li, li preĝis en la ĉeesto de la Eternulo: "Ho Eternulo, Dio de Izrael, enterigis sin sur la keruboj! Vi sola estas Dio super ĉiuj regnoj de la tero. Vi kreis la ĉielon kaj la teron. Klinu vian orelon, ho Eternulo, kaj aŭskultu! Malfermu viajn okulojn, ho Eternulo, kaj vidu! Aŭskultu la vortojn de Sennaacherib, kiujn li sendis por malhonori la vivantan Dion. Vere, ho Eternulo, la reĝoj de Asirio ruinigis la naciojn kaj iliajn landojn kaj jxetis siajn diojn en fajron; ili detruis ilin ĉar ili ne estis dioj, sed laboro de homaj manoj, ligno kaj ŝtono. Tial, ho Eternulo, nia Dio, savu nin de la potenco de ĉi tiu homo, por ke ĉiuj regnoj de la tero sciu, ke vi sola, ho Eternulo, estas Dio. "Tiam Jesaja, filo de Amoc, sendis ĉi tiun mesaĝon al zizkija: "Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael, en respondo al via preĝo pri helpo kontraŭ Sennarib, reĝo de Asirio: Mi aŭskultis!" Jen estas la vorto, kiun la Eternulo diris pri li: "'Ŝi malestimas vin, ridas malestimi, virgulino filino Cion! Malantaŭ vi ŝi ĉirkaŭas sian kapon, filinon, Jerusalemon. Ĉar el Jerusalemo eliros restaĵo, kaj de la monto Cion. Postvivantoj. La fervoro de la Eternulo Cebaot faros ĉi tion. ' Tial diras la Eternulo pri la reĝo de Asirio: Li ne atingos ĉi tiun urbon kaj ne ĵetos sagon sur ĝin kaj ne venos antaŭ ŝildon kaj ne faros kontraŭ ĝi sieĝojn. Per la sama vojo, kiun li venis, li revenos, sen la eniro en la urbon, diras la Eternulo. Mi ŝirmos kaj savos ĉi tiun urbon pro mi mem kaj pro mia servanto David. "" Tiun nokton la anĝelo de la Eternulo eliris kaj frapis cent okdek kvin homojn en la asiria tendaro. morgaŭ matene, tie ili estis, ĉiuj kadavroj de la mortintoj. Do Sennacherib, la reĝo de Asirio, rompis tendaron kaj reiris hejmen al Nineve.

Rimarkoj kaj preĝoj