Mardon, 4 Aŭgusto 2020: Libro de Jeremia 30: 1-2.12-15.18-22.

La sekva mesaĝo venis al Jeremia de la Eternulo: Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Skribu ĉiujn vortojn, kiujn Mi diris al vi en libro. Ĉar tiele diras la Eternulo: Nekredebla estas via vundo, doloriga via bruado; Neniu pledas vian kaŭzon, neniun rimedon por via peno, nek resanigon por vi. Ĉiuj viaj amantoj forgesis vin, ili ne serĉas vin. Mi batis vin kiel malamiko batus, punis vin kruele; Kial plori pro via vundo? via doloro senhelpiĝas. Pro via granda kulpo, viaj multnombraj pekoj, tion mi faris al vi. Tiele diras la Eternulo: Vidu! Mi restarigos la tendojn de Jakob, Liajn loĝejojn Mi kompatos; Urbo estos rekonstruita sur monteto, kaj palaco restarigita kiel ĝi estis. El ili resonos kantoj de laŭdo, rido de feliĉaj viroj. Mi igos ilin ne malmultaj, sed multaj; ili ne estos etaj, ĉar Mi gloros ilin. Liaj filoj estos kiel maljunaj, lia kunveno antaŭ mi staros firme; Mi punos ĉiujn liajn premantojn. Lia estro estos unu el liaj, kaj liaj estroj venos el liaj parencoj. Kiam mi alvokas lin, li aliros al mi; kiel alie oni devas riski la mortigan riskon? diras la Eternulo. Vi estos Mia popolo, kaj Mi estos via Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj