Mardon, 8 oktobron 2019: Libro de Jona 3: 1-10.

La vorto de la Eternulo aperis al Jona duan fojon: "Eliru al la granda urbo Nineve kaj anoncu al ĝi la mesaĝon, kiun mi diros al vi." Kaj Jona preparis sin kaj iris al Nineve, laŭ la ofero de la Eternulo. Nun Nineve estis ege granda urbo; necesis tri tagojn trairi ĝin. Jonah komencis sian vojaĝon tra la urbo, kaj li iris nur unu tagan marŝadon anoncante: "Kvardek tagojn pli kaj Nineve estos detruita", kiam la homoj de Nineve kredis je Dio; ili proklamis faston kaj ĉiuj, grandaj kaj malgrandaj, surmetis sakon. Kiam la novaĵo atingis la reĝon de Nineve, li leviĝis de sia trono, flankenmetis sian robon, kovris sin per sako kaj sidis en la cindro. Tiam li tion proklamis tra Nineve, per dekreto de la reĝo kaj liaj eminentuloj: "Nek viro nek besto, nek brutaro nek ŝafo, gustos nenion; ili ne manĝos nek trinkos akvon. Homoj kaj bestoj estos kovritaj de sako kaj voku laŭte al Dio; ĉiu deturnos sin de sia malbona vojo kaj de la perforto, kiun li havas. Kiu scias, Dio povas resendi kaj pardoni kaj reteni sian ardan koleron, por ke ni ne pereu. " Kiam Dio vidis per siaj agoj, kiel ili turniĝis de sia malbona vojo, li pentis pri la malbono, kiun li minacis fari al ili; li ne efektivigis ĝin.

Rimarkoj kaj preĝoj