Merkrede, 21 julio 2021: Eliro-Libro 16: 1-5.9-15.

Kaj la Izraelidoj ekiris de Elim kaj venis en la dezerton Sin, kiu estas inter Elim kaj Sinaj, en la dekkvina tago de la dua monato post ilia eliro el la lando Egipta. Ĉi tie en la dezerto la tuta hebrea komunumo grumblis kontraŭ Moseo kaj Aaron. Kaj la Izraelidoj diris al ili: Ho, se ni mortus de la mano de la Eternulo en la lando Egipta, dum ni sidis ĉe niaj karnaj potoj kaj manĝis nian panon! Sed vi devis konduki nin en ĉi tiun dezerton, por mortigi la tutan komunumon. de malsato! " Tiam la Eternulo diris al Moseo: "Mi pluvigos por vi panon el la ĉielo. Ĉiutage la popolo eliros kaj kolektos sian ĉiutagan parton; tiel mi provos ilin, por vidi, ĉu ili sekvas miajn ordonojn aŭ ne. la sesa tago, tamen, kiam ili preparas tion, kion ili alportas, devas esti duoble pli ol ili kolektas en la aliaj tagoj. " Kaj Moseo diris al Aaron: Diru al la tuta komunumo de la Izraelidoj: Prezentu vin antaŭ la Eternulo, ĉar Li aŭdis vian murmuradon. Kiam Aaron anoncis tion al la tuta komunumo de la Izraelidoj, ili turniĝis al la dezerto, kaj jen la majesto de la Eternulo aperis en la nubo. La Eternulo ekparolis al Moseo, kaj diris: "Mi aŭdis la grumbladon de la Izraelidoj. Diru al ili: Vespere krepuskos, vi manĝos viandon, kaj matene vi satiĝos de pano, por ke vi sciu, ke mi, la Eternulo, estas via Dio. Vespere koturnoj venis kaj kovris la tendaron. Matene roso kuŝis ĉirkaŭ la tendaro, kaj kiam la roso forvaporiĝis, sur la surfaco de la dezerto estis belaj flokoj kiel prujno sur la tero. Vidinte ĝin, la Izraelidoj demandis unu la alian: "Kio estas ĉi tio?" ĉar ili ne sciis, kio ĝi estas. Sed Moseo diris al ili: Jen la pano, kiun la Eternulo donis al vi por manĝi.

Rimarkoj kaj preĝoj