Merkrede, 23 junio 2021: Genezo 15: 1-12.17-18.

La vorto de la Eternulo aperis al Abram en vizio: "Ne timu, Abram; mi estas via ŝildo; Mi multigos vian rekompencon." Sed Abram diris: Ho Sinjoro, ho Dio, kiel utilos viaj donacoj, se mi restos seninfana kaj havos kiel heredanton la administranton de mia domo, Eliezer? Abram diris: "Vidu, vi ne donis al mi idaron, kaj tiel unu el miaj servantoj estos mia heredanto." Tiam aperis al li la vorto de la Eternulo: Ne, tiu ne estos via heredanto; via heredo estos via heredanto. Li prenis lin eksteren kaj diris: "Rigardu la ĉielon kaj kalkulu la stelojn, se vi povas. Nur tiel," li aldonis, "estu viaj posteuloj." Abram fidis la Eternulon, kiu kredis ĝin al li kiel faron de justeco. Kaj li diris al li: Mi estas la Eternulo, kiu elkondukis vin el Ur la ldaldea, por doni al vi ĉi tiun landon kiel posedaĵon. "Sinjoro Dio," li demandis, "Kiel mi scios, ke mi ĝin posedos?" Li respondis al li: "Alportu al mi trijaran bovinon, trijaran kaprinon, trijaran virŝafon, testudokolombon kaj junan kolombon." Li alportis al li ĉiujn ĉi tiujn, dividis ilin en du, kaj metis ĉiun duonon kontraŭ la alian; sed la birdojn li ne dishakis. Rabobirdoj falis sur la kadavrojn, sed Abram restis kun ili. Kiam la suno estis subironta, tranco falis sur Abram, kaj profunda terura mallumo ĉirkaŭis lin. Kiam la suno subiris kaj estis mallume, aperis fumanta brasero kaj flama torĉo, kiuj pasis inter tiuj pecoj. En tiu okazo la Eternulo faris interligon kun Abram, dirante: "Al viaj posteuloj Mi donas ĉi tiun landon, de la Egipta Uedo ĝis la Granda Rivero (Eŭfrato)."

Rimarkoj kaj preĝoj