Merkredo, 1 julio 2020: Psalmoj 50 (49): 7.8-9.10-11.12-13.16bc-17.

"Aŭskultu, mia popolo, kaj mi parolos; Izrael, mi atestos kontraŭ vi; Dio, via Dio, estas mi." "Ne pro viaj oferoj mi riproĉas vin, ĉar viaj bruloferoj estas ĉiam antaŭ mi." "Ne pro viaj oferoj mi riproĉas vin, ĉar viaj bruloferoj estas ĉiam antaŭ mi. Mi ne prenas el via domo neniun bovidon, ne kaprojn el via faldo. "" Ĉar la miaj estas ĉiuj bestoj de la arbaroj, bestoj laŭ miloj sur miaj montoj. "Ĉar la miaj estas ĉiuj bestoj de la arbaroj, Bestoj laŭ miloj sur miaj montoj. Mi konas ĉiujn birdojn de la aero, kaj ĉion, kio batas en la ebenaĵoj, apartenas al mi." "Se mi malsatus, mi ne diru al vi, ĉar la mia estas la mondo kaj ĝia pleneco." Se mi malsatus, mi ne diru al vi, ĉar la mia estas la mondo kaj ĝia pleneco. Ĉu mi manĝas la viandon de fortaj taŭroj, aŭ la sango de kaproj estas trinkita? "Sed al la malpiulo Dio diras:" Kial vi recitas miajn ordonojn kaj profesias mian interligon per viaj lipoj? "Kial vi recitas miajn statutojn kaj profesias mian interligon per via buŝo, kvankam vi malamas disciplinon kaj ĵetas miajn vortojn malantaŭ vi?"

Rimarkoj kaj preĝoj