Merkredo, 10 junio 2020: Psalmoj 16 (15): 1-2a.4.5.8.11.

Gardu min, ho Dio, ĉar en vi mi rifuĝas; Mi diras al la Eternulo: Mia Sinjoro estas vi. Ili multigas siajn malĝojojn, kiuj juĝas aliajn diojn. Mi ne elverŝos sangajn librojn, Kaj iliajn nomojn mi ne portos sur miajn lipojn. Ho Eternulo, mia donita parto kaj mia kaliko, vi estas tiu, kiu tenas mian loton. Mi starigis la Eternulon iam antaŭ mi; kun li dekstre de mi mi ne ĝenos. Vi montros al mi la vojon al la vivo, plenan ĝojon en via ĉeesto, la delogojn ĉe via dekstra mano por ĉiam.

Rimarkoj kaj preĝoj