Merkredo, 12 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 9: 1-7.10: 18-22.

Poste li kriis laŭte por mi aŭdi: Venu, vi friponoj de la urbo! Kun tio mi vidis ses virojn venantajn el la direkto de la supra pordego, kiu estas norda, ĉiu kun detruanta armilon en la mano. En la mezo estis viro vestita per tolo, kun kazo de verkisto ĉe la talio. Ili eniris kaj staris apud la bronza altaro. Poste li vokis al la viro vestita per tuko kun la talo de la verkisto ĉe lia talio, dirante al li: Trairu la urbon (tra Jerusalemo) kaj marku X sur la fruntoj de tiuj, kiuj ĝemas kaj ĝemas super ĉiuj abomenindaĵoj, kiujn oni praktikas ene ĝi. Al la aliaj mi aŭdis lin diri: Trairu la urbon post li kaj frapu! Ne rigardu ilin kompateme nek montru kompaton! Maljunuloj, junuloj kaj junulinoj, virinoj kaj infanoj – forigu ilin! Sed ne tuŝu iun ajn markitan per la X; komencu ĉe mia sanktejo. Do ili komencis kun la viroj (la pliaĝaj), kiuj estis antaŭ la templo. Malhonoru la templon, li diris al ili, kaj plenigu la tribunalojn per mortigitoj; tiam eliru kaj frapu en la urbo. Kaj la gloro de la Eternulo lasis la sojlon de la templo kaj ripozis sur la keruboj. Ĉi tiuj levis siajn flugilojn, kaj mi vidis ilin leviĝi de la tero, la radoj leviĝantaj kune kun ili. Ili staris ĉe la enirejo de la orienta pordego de la domo de la Eternulo, kaj la gloro de la Dio de Izrael estis super ili. tio estis la kreitaĵo, kiun mi vidis sub la Dio de Izrael ĉe la rivero Kebar, kiun mi nun rekonis kerubojn. Ĉiu ohad kvar vizaĝoj kaj kvar flugiloj; io simila al homaj manoj estis sub iliaj flugiloj. Iliaj vizaĝoj aspektis ĝuste kiel tiuj, kiujn mi vidis ĉe la rivero Chebar; ĉiu iris rekte antaŭen.

Rimarkoj kaj preĝoj