Merkredo, 12 februaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 7: 14-23.

Jesuo denove alvokis la homamason kaj diris al ili: Aŭskultu min, vi ĉiuj kaj komprenu. Nenio, kio eniras de ekstere, povas malpurigi tiun homon; sed tio, kio eliras el la interno, malpurigas ĝin. Kiam li revenis hejmen de la homamaso, liaj disĉiploj demandis lin pri la parabolo. Li diris al ili: "Ĉu vi ankaŭ estas sen kompreno? Ĉu vi ne rimarkas, ke ĉio, kio venas en homon de ekstere, ne povas malpurigi, ĉar ĝi eniras ne la koron sed la stomakon kaj eliras en la latrinon?" (Tiel li deklaris ĉiujn nutraĵojn puraj.) Sed tio, kio eliras el homo, tio malpurigas. De interne de homoj, el iliaj koroj, venas malbonaj pensoj, maltrankvilo, ŝtelo, murdo, adulto, avideco, malico, trompo, licenco, envio, blasfemo, aroganteco, malsaĝeco. Ĉiuj ĉi tiuj malbonoj venas de interne kaj ili malpurigas. "

Rimarkoj kaj preĝoj