Merkredo, 12 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 17: 15.22-34.18: 1.

Post kiam la eskortoj de Paŭlo kondukis lin al Ateno, ili venis kun instrukcioj por Silas kaj Timoteo akompani lin kiel eble plej baldaŭ. Tiam Paŭlo stariĝis ĉe la Areopago kaj diris: "Atenanoj, mi vidas, ke vi ĉiuflanke estas tre religiema. Ĉar dum mi ĉirkaŭpaŝis zorge rigardante viajn sanktejojn, mi eĉ malkovris altaron surskribitan: Al Nekonata Dio." Tion do vi adoras senscie, tion mi anoncas al vi. La Dio, kiu kreis la mondon kaj ĉion, kio estas en ĝi, la Sinjoro de la ĉielo kaj de la tero, ne loĝas en sanktejoj faritaj de homaj manoj, kaj li ne estas servata de homaj manoj, ĉar li bezonas ion ajn. Prefere estas li, kiu donas al ĉiuj vivon kaj spiron kaj ĉion. Li faris el unu la tutan homan rason por loĝi sur la tuta surfaco de la tero, kaj li fiksis la ordigitajn sezonojn kaj la limojn de iliaj regionoj, tiel ke homoj povus serĉi Dion, eĉ eble palpi lin kaj trovi lin, kvankam efektive li ne estas malproksime de iu el ni. Ĉar 'En li ni vivas kaj moviĝas kaj havas nian eston', kiel eĉ iuj el viaj poetoj diris, ' Ĉar ankaŭ ni estas liaj idoj. ' Ĉar tial ni estas la idoj de Dio, ni ne devas pensi, ke la dieco similas al bildo formita el oro, arĝento aŭ ŝtono per homaj arto kaj imago. Dio preteratentis la tempojn de nescio, sed nun li postulas, ke ĉiuj homoj ĉie pentu, ĉar li establis tagon, en kiu li "juĝos la mondon kun justeco" per viro, kiun li nomumis, kaj li donis konfirmon por ĉiuj, levante lin el la mortintoj. " Kiam ili aŭdis pri resurekto de la mortintoj, iuj komencis moki, sed aliaj diris: "Ni ŝatus aŭdi vin pri ĉi tiu alia tempo." Kaj tiel Paŭlo forlasis ilin. Sed iuj aliĝis al li kaj kredis. Inter ili estis Dionysius, membro de la Kortumo de la Areopago, virino nomata Damaris, kaj aliaj kun ili. Post tio li forlasis Atenon kaj iris al Korinto.

Rimarkoj kaj preĝoj