Merkredo, 13 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 1: 29-39.

Foririnte de la sinagogo, Jesuo eniris la domon de Simon kaj Andreo kun Jakobo kaj Johano. La bopatrino de Simon kuŝis malsana de febro. Ili tuj rakontis lin pri ŝi. Li alproksimiĝis, ekprenis ŝian manon kaj helpis ŝin leviĝi. Tiam la febro forlasis ŝin kaj ŝi atendis ilin. Kiam vesperiĝis, post la sunsubiro, ili venigis al li ĉiujn, kiuj estis malsanaj aŭ poseditaj de demonoj. La tuta urbo kunvenis ĉe la pordo. Li resanigis multajn malsanulojn de diversaj malsanoj, kaj li forpelis multajn demonojn, ne permesante al ili paroli, ĉar ili konis lin. Leviĝante tre frue antaŭ tagiĝo, li foriris kaj foriris al dezerta loko, kie li preĝis. Simon kaj tiuj, kiuj estis kun li, persekutis lin, kaj trovinte lin, diris: "Ĉiuj serĉas vin." Li diris al ili: "Ni iru al la proksimaj vilaĝoj, por ke mi ankaŭ prediku tie. Por tio mi venis." Do li eniris en iliajn sinagogojn, predikante kaj elpelante demonojn tra la tuta Galileo.

Rimarkoj kaj preĝoj