Merkredo, 13 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 2: 1-11.

Vi, ho viro, estas sen senkulpigo, ĉiu el vi, kiu juĝas. Ĉar laŭ la normo, laŭ kiu vi juĝas alian, vi kondamnas vin mem, ĉar vi, la juĝisto, faras la samajn aferojn. Ni scias, ke la juĝo de Dio pri tiuj, kiuj faras tiajn aferojn, estas vera. Ĉu vi do supozas, ke vi, kiu juĝas tiujn, kiuj okupiĝas pri tiaj aferoj kaj tamen faras ilin mem, ke vi eskapos de la juĝo de Dio? Aŭ ĉu vi malestimas lian netakseblan bonkorecon, toleremon kaj paciencon, nekonsciante, ke la boneco de Dio kondukus vin al pento? Per via obstino kaj senpacienca koro, vi konservas koleron por vi por la tago de kolero kaj revelacio de la justa juĝo de Dio, kiu repagos ĉiun laŭ siaj faroj: eterna vivo al tiuj, kiuj celas gloron, honoron kaj senmortecon per persistemo en bonaj faroj, sed kolero kaj furiozo al tiuj, kiuj egoisme malobeas la veron kaj obeas malvirtecon. Jes, mizero kaj mizero venos sur ĉiun homon, kiu faras malbonon, judon unue kaj poste grekon. Sed estos gloro, honoro kaj paco por ĉiuj, kiuj faras bonon, unue judo kaj poste greko. Ne estas parteco kun Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj