Merkredo, 15 julio 2020: Libro de Jesaja 10: 5-7.13-16.

Tiel diras la Eternulo: Ve al Asirio! Mia vergo en kolero, mia bastono en kolero. Kontraŭ popolon senpagan Mi sendas lin, kaj kontraŭ popolo sub Mia kolero mi ordonas al li kapti rabon, forporti rabadon, kaj piedpremi ilin kiel la koton de la stratoj. Sed ĉi tio ne intencas, nek havas tion ĉi en menso; Pli ĝuste estas en lia koro detrui, neniigi malmultajn naciojn. kaj la fanfaronado de liaj aĉaj okuloj. Ĉar li diras: "Per mia potenco mi tion faris, kaj per mia saĝo, ĉar mi estas disŝirita. Mi movis la limojn de popoloj, iliajn trezorojn mi trapikis, kaj kiel giganto, mi faligis la entronigitan "Mia mano kaptis kiel neston la riĉaĵojn de nacioj; dum oni forprenas ovojn solajn, do mi prenis sur la tutan teron; Neniu elfluis flugilon, nek malfermis buŝon nek kripligis!" Ĉu la hakilo fanfaronos kontraŭ tiu, kiu venkas per ĝi? Ĉu la segilo altigos sin super tiu, kiu ĝin gardas? Kvazaŭ vergo povus svingi tiun, kiu levas ĝin, aŭ bastonon, kiu ne estas ligno! Tial la Sinjoro, la Eternulo Cebaot, sendos senĝene siajn grasulojn, kaj anstataŭ Lia gloro ekbruliĝos kiel fajro ekbruliganta.

Rimarkoj kaj preĝoj