Merkredo, 16 decembro 2020: Libro de Jesaja 45: 6b-8.18.21b-25.

por ke al la leviĝo kaj la subiro de la suno homoj sciu, ke ekzistas neniu krom mi. Mi estas la Eternulo, ne ekzistas alia; Mi formas la lumon, kaj kreas la mallumon, mi bonfartas kaj kreas ve; Mi, la Eternulo, faras ĉion ĉi tion. Justeco malsupreniru, ho ĉieloj, kiel roso de supre, kiel milda pluvo, ke la ĉielo faligu ĝin. Malfermiĝu la tero kaj ekaperu savo; ankaŭ justeco ekestu! Mi, la Eternulo, kreis ĉi tion. Ĉar tiele diras la Eternulo, la Kreinto de la ĉielo, kiu estas Dio, la Kreinto kaj kreinto de la tero, kiu ĝin starigis, ne kreinte ĝin kiel ruinon, sed projektante ĝin por vivi: Mi estas la Eternulo, kaj tie ne estas alia. Venu ĉi tien kaj kune proklamu konsilon: Kiu anoncis ĉi tion de la komenco kaj antaŭdiris ĝin de iam? Ĉu ne mi, la Eternulo, krom kiu ne ekzistas alia Dio? Ne ekzistas justa kaj savanta Dio krom mi. Venu ĉi tien kaj kune proklamu konsilon: Kiu anoncis ĉi tion de la komenco kaj antaŭdiris ĝin de iam? Ĉu ne mi, la Eternulo, krom kiu ne ekzistas alia Dio? Ne ekzistas justa kaj savanta Dio krom mi. Turnu vin al mi kaj estu sekuraj, ĉiuj finoj de la tero, ĉar mi estas Dio; ne ekzistas alia! Mi mem ĵuras, eldirante mian justan dekreton kaj mian neŝanĝeblan vorton: Al mi fleksiĝos ĉiu genuo; per mi ĉiu lango ĵuras, dirante: Nur en la Eternulo estas justaj faroj kaj potenco. Antaŭ li venos hontigitaj ĉiuj, kiuj koleras kontraŭ li. En la Eternulo estos la justeco kaj la gloro de ĉiuj idoj de Izrael. . "

Rimarkoj kaj preĝoj