Merkredo, 17 novembro 2021 : 2-a libro de Makabeoj 7:1.20-31.

Okazis, ke sep fratoj kun sia patrino estis arestitaj kaj turmentitaj per vipoj kaj skurĝoj de la reĝo, por devigi ilin manĝi porkaĵon malobee al la leĝo de Dio. Plej admirinda kaj inda je eterna rememoro estis la patrino, kiu vidis siajn sep filojn perei en unu tago, tamen kuraĝe portis ĝin pro sia espero en la Sinjoro. Plenigita de nobla spirito, kiu ekscitis ŝian virinan koron per vira kuraĝo, ŝi admonis ĉiun el ili en la lingvo de siaj prapatroj per ĉi tiuj vortoj: "Mi ne scias, kiel vi ekestis en mia ventro; ne mi donis vin. la spiro de vivo, nek estis mi, kiu ordigis la elementojn, el kiuj iu el vi estas kunmetita.Pro tio, ar i estas la Kreinto de la universo, kiu formas la komencon de iu homo, kiel li estigas la originon de io, li, en Lia boneco, redonos al vi spiron kaj vivon, ĉar vi nun malŝatas vin pro Lia leĝo. Martireco de Patrino kaj Filoj Antioĥo, suspektante insulton en ŝiaj vortoj, pensis, ke li estas mokita. Ĉar la plej juna frato ankoraŭ vivis, la reĝo apelaciis al li, ne per nuraj vortoj, sed per ĵuropromesoj, ke li riĉigu kaj feliĉan, se li forlasos siajn praajn kutimojn: li faros lin lia Amiko kaj konfidu al li altan. oficejo. Kiam la junulo tute ne atentis lin, la reĝo apelaciis al la patrino, instigante ŝin konsili sian knabon savi lian vivon. Post kiam li instigis ŝin dum longa tempo, ŝi faris la movojn persvadi sian filon. Ridinde la kruela tirano, ŝi klinis sin proksime al sia filo kaj diris en ilia gepatra lingvo: "Filo, kompatu min, kiu portis vin en mia ventro dum naŭ monatoj, flegis vin tri jarojn, edukis vin, edukis. kaj subtenis vin ĝis via nuna aĝo.Mi petas vin, infano, rigardu la ĉielon kaj la teron kaj vidu ĉion, kio estas en ili; tiam vi ekscios, ke Dio ne faris ilin el la ekzistantaj aferoj; kaj same. la homa gento ekestis.Ne timu ĉi tiun ekzekutiston, sed estu inda je viaj fratoj kaj akceptu la morton, por ke en la tempo de kompato mi ricevu vin denove kun ili." Apenaŭ ŝi finis paroli, kiam la junulo diris: "Kion vi atendas? Mi ne obeos la ordonon de la reĝo. Mi obeas la ordonon de la leĝo donita al niaj prapatroj per Moseo. Sed vi, kiu elpensis ĉian aflikton por la Hebreoj, ne eskapos la manojn de Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj