Merkredo, 18 decembro 2019: Libro de Jeremia 23: 5-8.

Jen venos la tempo, diras la Eternulo, kiam Mi levos justan pafon al David; kiel reĝo, kiu regos kaj regos saĝe, li agos juste kaj ĝuste sur la lando. En lia tempo Judujo saviĝos, Izrael loĝos sekure. Jen la nomo, kiun ili donas al li: "La Eternulo, nia justeco." Tial venos la tagoj, diras la Eternulo, kiam ili ne plu diros: "Kiel vivas la Eternulo, kiu elkondukis la Izraelidojn el la lando Egipta"; sed pli ĝuste, "Kiel vivas la Eternulo, kiu venigis la idaron de la domo de Izrael de la norda lando" – kaj de ĉiuj landoj, al kiuj Mi forpelis ilin; ili denove vivos sur sia lando.

Rimarkoj kaj preĝoj