Merkredo, 18 marto 2020: Libro de Deuteronomio 4: 1.5-9.

Moseo parolis al la popolo kaj diris: "Nun Izrael, aŭskultu la leĝojn kaj dekretojn, kiujn mi instruas al vi observi, por ke vi vivu kaj eniru kaj ekposedu la landon, kiun la Eternulo, Dio de viaj patroj, Tial mi instruas al vi la statutojn kaj dekretojn, kiel ordonis al mi la Eternulo, mia Dio, por ke vi observu ilin en la lando, kiun vi enloĝas, por ke vi observu ilin, ĉar tiel vi donos atestojn pri via saĝo kaj inteligento al la nacioj, kiuj aŭdos pri ĉiuj ĉi tiuj statutoj kaj diros: Ĉi tiu granda nacio estas vere saĝa kaj inteligenta popolo. Ĉar kia granda nacio havas diojn tiel proksimaj al ĝi, kiel la Eternulo, nia Dio, estas por ni kiam ajn ni alvokas lin? Aŭ kia granda nacio havas statutojn kaj dekretojn, tiel same, kiel ĉi tiu tuta leĝo, kiun mi starigis antaŭe vi hodiaŭ? " "Tamen zorgu kaj fervore gardu vin, por ne forgesi la aferojn, kiujn viaj propraj okuloj vidis, nek lasi ilin elgliti vian memoron dum vi vivos, sed instruu ilin al viaj infanoj kaj al viaj infanoj."

Rimarkoj kaj preĝoj