Merkredo, 18 novembro 2020: Apokalipso 4: 1-11.

Mi Johano, havis vizion de malferma pordo al la ĉielo, kaj mi aŭdis la trumpecan voĉon, kiu parolis al mi antaŭe, dirante: "Supreniru ĉi tien kaj mi montros al vi, kio devas okazi poste." Tuj min kaptis spirito. Trono estis tie en la ĉielo, kaj sur la trono sidis unu, kies aspekto brilis kiel jaspo kaj kornalino. Ĉirkaŭ la trono estis aŭreolo brila kiel smeraldo. Ĉirkaŭante la tronon mi vidis dudek kvar aliajn tronojn, sur kiuj sidis dudek kvar pliaĝuloj, vestitaj per blankaj vestoj kaj kun oraj kronoj sur la kapo. De la trono aŭdiĝis fulmoj, tondroj kaj tondroj. Sep flamaj torĉoj brulis antaŭ la trono, kiuj estas la sep spiritoj de Dio. Antaŭ la trono estis io, kio similis al vitra maro kiel kristalo. En la centro kaj ĉirkaŭ la trono, estis kvar vivantaj estaĵoj kovritaj per okuloj antaŭ kaj malantaŭe. La unua estaĵo similis al leono, la dua estis kiel bovido, la tria havis vizaĝon kiel homo, kaj la kvara aspektis kiel aglo dumfluge. La kvar vivantaj estaĵoj, ĉiu el ili kun ses flugiloj, estis kovritaj per okuloj interne kaj ekstere. Tage kaj nokte ili ne ĉesas ekkrii: "Sankta, sankta, sankta estas la Sinjoro Dio ĉiopova, kiu estis, kaj kiu estas, kaj kiu venos." Ĉiam, kiam la vivantaj kreitaĵoj donas gloron kaj honoron kaj dankon al tiu, kiu sidas sur la trono, kiu vivas por ĉiam kaj eterne, la dudek kvar pliaĝuloj falas antaŭ tiu, kiu sidas sur la trono kaj adoras lin, kiu vivas por ĉiam kaj eterne. Ili ĵetas siajn kronojn antaŭ la tronon, ekkriante: "Indas vi, Sinjoro, nia Dio, ricevi gloron kaj honoron kaj potencon, ĉar vi kreis ĉion; pro via volo ili estiĝis kaj estis kreitaj."

Rimarkoj kaj preĝoj