Merkredo, 2 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 15: 29-37.

Tiutempe: Jesuo marŝis apud la Galilea Maro, supreniris sur la monton kaj sidiĝis tie. Grandaj homamasoj venis al li, havante kun si lamulojn, blindulojn, misformulojn, mutulojn kaj multajn aliajn. Ili metis ilin ĉe liajn piedojn, kaj li resanigis ilin. La homamasoj miregis, kiam ili vidis la mutulon paroli, la kripluloj resaniĝis, la lamuloj marŝis kaj la blinduloj povis vidi, kaj ili gloris la Dion de Izrael. Jesuo alvokis siajn disĉiplojn kaj diris: "Mia koro kompatas la homamason, ĉar ili estas kun mi nun dum tri tagoj kaj havas nenion por manĝi. Mi ne volas forsendi ilin malsataj, timante, ke ili kolapsos la vojo." La disĉiploj diris al li: "Kie ni povus akiri sufiĉe da pano en ĉi tiu dezerta loko por kontentigi tian homamason?" Jesuo diris al ili: "Kiom da panoj vi havas?" "Sep," ili respondis, "kaj kelkaj fiŝoj." Li ordonis al la homamaso sidiĝi sur la tero. Tiam li prenis la sep panojn kaj la fiŝojn, dankis, rompis la panojn kaj donis ilin al la disĉiploj, kiuj siavice donis ilin al la homamasoj. Ili ĉiuj manĝis kaj estis kontentaj. Ili reprenis la fragmentojn postlasitajn – sep korbojn plenajn.

Rimarkoj kaj preĝoj