Merkredo, 2 oktobro 2019: Libro de Eliro 23: 20-23.

"Vidu, mi sendas anĝelon antaŭ vi, por vin gardi sur la vojo kaj venigi vin al la loko, kiun mi preparis. Atentu lin kaj atentu lian voĉon. Ne ribelu kontraŭ li, ĉar li ne pardonos vian pekon. Mia aŭtoritato loĝas en li. Se vi aŭskultos lian voĉon kaj plenumos ĉion, kion mi diras al vi, mi estos malamiko kontraŭ viaj malamikoj kaj malamiko kontraŭ viaj malamikoj. "Mia anĝelo iros antaŭ vi kaj venigos vin al la Amoridoj, Hittidoj, Perizzidoj, Kanaanidoj, Hividoj kaj Jebusidoj; kaj Mi forigos ilin.

Rimarkoj kaj preĝoj