Merkredo, 20 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 17: 15.22-34.18: 1.

Post kiam la eskortoj de Paŭlo kondukis lin al Ateno, ili venis kun instrukcioj por Silas kaj Timoteo kuniĝi kun li kiel eble plej baldaŭ. Tiam Paŭlo stariĝis ĉe la Areopago kaj diris: "Vi atenanoj, mi vidas, ke en ĉiuj rilatoj vi estas tre religia. Ĉar mi ĉirkaŭrigardis zorge al viaj sanktejoj, mi eĉ malkovris altaron surskribitan, 'Al Nekonata Dio.' Kion vi senkonscie adoras, mi proklamas al vi: la Dio, kiu kreis la mondon kaj ĉion, kio estas en ĝi, la Sinjoro de la ĉielo kaj la tero, ne loĝas en sanktejoj faritaj de homaj manoj, nek estas servata de homaj manoj, ĉar li Li bezonas ion pli ĝuste, kiu donas al ĉiuj vivon kaj spiron kaj ĉion. Li kreis de unu la tutan homan rason loĝi sur la tuta surfaco de la tero, kaj li fiksis la ordigitajn sezonojn kaj la limojn de iliaj regionoj, tiel ke homoj eble serĉos Dion, eĉ eble celos lin kaj trovos lin, kvankam li ne estas tre malproksima de iu el ni. Ĉar 'En li ni vivas kaj moviĝas kaj havas nian estulon', kiel eĉ iuj el viaj poetoj diris, ' Ĉar ankaŭ ni estas lia idaro. ' Ĉar tial ni estas idaro de Dio, ni nepre ne pensu, ke la dieco estas kiel bildo ellaborita el oro, arĝento aŭ ŝtono laŭ homa arto kaj imago. Dio pretervidis la tempojn de nescio, sed nun li postulas, ke ĉiuj homoj ĉie pentu pro tio, ke li establis tagon, kiam li 'juĝos la mondon per justeco' pere de viro, kiun li nomumis, kaj li donis konfirmon por ĉiuj, levante lin el la mortintoj. " Kiam ili aŭdis pri reviviĝo de la mortintoj, iuj komencis moki, sed aliaj diris, "Ni devus ŝati vin ĉi-foje." Kaj Paŭlo lasis ilin. Sed iuj aliĝis al li, kaj kredis. Inter ili estis Dionizio, membro de la Kortego de Areopago, virino nomata Damaris, kaj aliaj kun ili. Post tio li forlasis Atenon kaj foriris al Korinto.

Rimarkoj kaj preĝoj