Merkredo, 20 novembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 19: 11-28.

Dum homoj aŭskultis paroladon de Jesuo, li procedis al rakontado de parabolo ĉar li estis proksime al Jerusalemo kaj ili opiniis, ke la Regno de Dio aperos tie tuj. Do li diris, "Nobelo foriris al malproksima lando por akiri la regadon por li mem kaj poste reveni. Li alvokis dek el siaj servistoj kaj donis al ili dek orajn monerojn kaj diris al ili, 'Komerci kun ĉi tiuj ĝis mi revenos. ' Liaj kuncivitanoj tamen malestimis lin kaj sendis delegacion post li por anonci, "Ni ne volas, ke ĉi tiu viro estu nia reĝo." Sed kiam li revenis post la regeco, li vokis la servistojn, al kiuj li donis la monon, por lerni kion ili gajnis per interŝanĝo. La unua venis antaŭen kaj diris, 'Sinjoro, via ora monero gajnis dek pliajn. . ' Li respondis, "Bonege, bona servisto! Vi estis fidela en ĉi tiu tre malgranda afero; prenu respondecon pri dek urboj." Poste venis la dua kaj raportis, "Via ora monero, sinjoro, gajnis kvin pliajn." Kaj al ĉi tiu servisto li diris: "Vi, ekposedu kvin urbojn." Tiam la alia servisto venis kaj diris: 'Sinjoro, jen via ora monero; mi tenis ĝin konservita en poŝtuko, ĉar mi timis vin, ĉar vi estas postulema homo; vi prenas tion, kion vi ne kuŝigis kaj vi rikoltas tion, kion vi ne plantis. ' Li diris al li, "Per viaj propraj vortoj mi kondamnos vin, vi malvirta servisto. Vi sciis, ke mi estas postulema homo, prenante tion, kion mi ne kuŝigis kaj rikoltante tion, kion mi ne plantis; kial vi ne metis mian monon en banko? Tiam mi revenus, mi estus kolektinta ĝin kun intereso. ' Kaj al tiuj, kiuj staris apud li, diris: Prenu de li la oran moneron kaj donu ĝin al la servanto, kiu havas dek. Sed ili diris al li: Sinjoro, li havas dek orajn monerojn. "Mi diras al vi, al ĉiuj, kiuj estos donitaj pli, sed al tiu, kiu ne havas, eĉ kion li forprenos. Nun pri tiuj miaj malamikoj, kiuj ne volis min kiel sian reĝon, venigu ilin jen kaj mortigu ilin antaŭ mi. "" Post tio dirinte, li daŭrigis sian vojaĝon ĝis Jerusalem.

Rimarkoj kaj preĝoj