Merkredo, 21 aŭgusto 2019: Libro de Juĝistoj 9: 6-15.

Ĉiuj civitanoj de Ŝemem kaj ĉiuj Bet-milloj kuniĝis kaj ekparolis al Abimele king, kiel la tendaro, en la monumento-kolono en Ŝemem. Kiam ĉi tio estis raportita al li, Jotham iris al la supro de la monto Gerizim, kaj starante tie, laŭte kriis al ili: "Aŭskultu min, civitanoj de Ŝemem, ke Dio tiam aŭdu vin! Post kiam la arboj iris sanktolei. Reĝo super si. Do ili diris al la olivarbo: 'Reĝetu super ni.' Sed la olivarbo respondis al ili, "Ĉu mi devas fordoni mian riĉan oleon, per kiu oni honoras homojn kaj diojn, kaj iros ondigi la arbojn?" Tiam la arboj diris al la figarbo: "Venu, vi reĝu super ni!" Sed la figarbo respondis al ili: "Ĉu mi rezignu pri mia dolĉeco kaj mia bona frukto, kaj iru surpaŝi la arbojn?" Tiam la arboj diris al la vitejo: "Venu, kaj reĝu super ni." Sed la vinberarbo respondis al ili: "Ĉu mi devas fordoni mian vinon, kiu ĝojigas diojn kaj virojn, kaj iros ĉirkaŭrigardi la arbojn?" Tiam ĉiuj arboj diris al la rubujo: "Venu, vi reĝu super ni!" Sed la buljono respondis al la arboj: "Se vi volas sanktolei min reĝon super vi kun bonfido, venu rifuĝi al mia ombro. Alie, la fajro venu de la branĉo kaj formanĝu la cedrojn de Libano."

Rimarkoj kaj preĝoj