Merkredo, 22 aprilo 2020: Agoj de la Apostoloj 5: 17-26.

La ĉefpastro leviĝis kaj ĉiuj liaj kunuloj, tio estas la partio de la Sadukeoj, kaj, plena de zorgoj, metis manojn sur la apostolojn kaj metis ilin en la publikan malliberejon. Sed dum la nokto, la anĝelo de la Eternulo malfermis la pordojn de la malliberejo, elirigis ilin, kaj diris: "Iru kaj prenu vian lokon en la templo, kaj diru al la popolo ĉion pri ĉi tiu vivo." Aŭdinte tion, ili iris al la templo frumatene kaj instruis. Kiam la ĉefpastro kaj liaj kunuloj alvenis, ili kunvenigis la Sanedrinon, la plenan senaton de la Izraelidoj, kaj sendis al la malliberejo por ilin kapti. Sed la korteganoj, kiuj iris, ne trovis ilin en la malliberejo, do ili revenis kaj raportis, "Ni trovis la malliberejon sekure ŝlosita kaj la policanoj staris ekster la pordoj, sed kiam ni malfermis ilin, ni trovis neniun interne." Aŭdinte ĉi tiun raporton, la kapitano de la templo-gardisto kaj la ĉefpastroj perdiĝis pri ili, pri kio tio venos. Tiam iu eniris kaj diris al ili, "La viroj, kiujn vi metis en malliberejon, estas en la templa areo kaj instruas la homojn." Poste la kapitano kaj la korteganoj iris kaj enkondukis ilin, sed sen forto, ĉar ili timis esti ŝtonigitaj de la homoj.

Rimarkoj kaj preĝoj