Merkredo, 22 aprilo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 16-21.

Dio tiel amis la mondon, ke li donis sian solenaskitan Filon, por ke ĉiuj, kiuj kredas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. Ĉar Dio ne sendis sian Filon en la mondon, por kondamni la mondon, sed por ke la mondo saviĝu per li. Kiu kredas je li, tiu ne estos kondamnita, sed tiu, kiu ne kredas, estas jam kondamnita, ĉar li ne kredis je la nomo de la sola Filo de Dio. Kaj jen la verdikto, ke la lumo venis en la mondon, sed homoj preferis mallumon lumi, ĉar iliaj faroj estis malbonaj. Çiu, kiu faras malbonon, malamas la lumon kaj ne venas al la lumo, por ke liaj verkoj ne elmontri mightu. Sed kiu vivas la veron, lumas, por ke liaj faroj estu klare viditaj kiel faritaj en Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj