Merkredo, 22 januaro 2020: 1a libro de Samuelo 17: 32-33.37.40-51.

David diris al Saul: "Via majesto ne perdu kuraĝon. Mi estas je via servo por batali kontraŭ ĉi tiu Filiŝto." Sed Saul respondis al David: "Vi ne povas iri kontraŭ ĉi tiu Filiŝto kaj batali kun li, ĉar vi estas nur junulo, dum li estis militisto de sia junaĝo." David daŭrigis: "La Eternulo, kiu savis min de la ungegoj de la leono kaj de la urso, ankaŭ Li gardos min kontraŭ la vestaĵoj de ĉi tiu Filiŝto. Kaj Saul respondis al David: Iru, la Eternulo estos kun vi. Poste, kunlaborantaro, David elektis kvin glatajn ŝtonojn de la wadi kaj metis ilin en la poŝon de la sako de sia paŝtisto. Kun sia slingo ankaŭ preta mane, li aliris la Filiŝton. Kun lia ŝildisto marŝante antaŭ li, la Filiŝtoj ankaŭ antaŭis pli proksimen al David. Kiam li grandigis Davidon kaj vidis, ke li estis junega, ruza kaj bela, kiel aspekto, li tenis lin malestime. La Filiŝto diris al David: "Ĉu mi estas hundo, ke vi venos kontraŭ min kun bastono?" Kaj la Filiŝtoj malbenis Davidon per siaj dioj, kaj diris al li: Venu ĉi tien al mi, kaj mi lasos vian karnon por la birdoj de la aero kaj la bestoj de la kampo. David respondis al li: "Vi venas kontraŭ min per glavo kaj lanco kaj cimaro, sed mi iras kontraŭ vin en la nomo de la Eternulo Cebaot, Dio de la armeoj de Izrael, kiun vi insultis. Hodiaŭ la Eternulo transdonos vin en mian la mano; mi frapos vin kaj ekstermos vian kapon: hodiaŭ mi forlasos vian kadavron kaj la kadavrojn de la Filiŝta armeo por la birdoj de la aero kaj la bestoj de la kampo; tiel la tuta lando lernos, ke Izrael havas. Dio, ĉi tiu tuta homamaso lernos, ke ne per glavo aŭ lanco savas la Eternulo. Ĉar la batalo estas la Eternulo, kaj Li transdonos vin en niajn manojn. La Filiŝtoj tiam moviĝis renkonte al David ĉe proksimaj kazernoj, dum David kuris rapide al la batalhalto en la direkto al la Filiŝtoj. David enmetis sian manon en la sakon kaj elprenis ŝtonon, ĵetis ĝin per la fendo kaj batis la Filiŝton sur la frunton. La ŝtono enŝoviĝis en lian frunton, kaj li falis prostrate sur la teron. David David venkis la Filiŝton per svingo kaj ŝtono; li batis la Filiŝtojn mortige, kaj faris ĝin sen glavo. Tiam David kuris kaj stariĝis super li; per la propra glavo de la Filiŝtoj, kiun li eltiris el ĝia tegaĵo, li deĵetis lin kaj fortranĉis sian kapon.

Rimarkoj kaj preĝoj