Merkredo, 22 julio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 20: 1-2.11-18.

La unuan tagon de la semajno, Maria de Magdala venis al la tombo frumatene, dum estis ankoraŭ mallume, kaj vidis la ŝtonon forprenita de la tombo. Kaj ŝi kuris kaj iris al Simon Petro kaj al la alia disĉiplo, kiun Jesuo amis, kaj diris al ili: "Ili prenis la Sinjoron el la tombo, kaj ni ne scias, kien ili metis lin". Sed Maria restis ekster la tombo plorante. Kaj dum ŝi ploris, ŝi klinis sin en la tombon kaj vidis du anĝelojn blankajn sidantajn tie, unu ĉe la kapo kaj unu ĉe la piedoj, kie estis la korpo de Jesuo. Kaj ili diris al ŝi: Virino, kial vi ploras? Ŝi diris al ili: "Ili prenis mian Sinjoron, kaj mi ne scias, kie ili metis lin" Dirinte tion, ŝi turnis sin kaj vidis Jesuon tie, sed ne sciis, ke ĝi estas Jesuo. Jesuo diris al ŝi: "Virino, kial vi ploras? Kiun vi serĉas?" Ŝi kredis, ke ĝi estas la ĝardenisto kaj diris al li: "Sinjoro, se vi forportos lin, diru al mi, kien vi kuŝigis lin, kaj mi lin portos." Jesuo diris al ŝi: "Maria!" Ŝi turnis sin kaj diris al li en la hebrea, "Rabeno," kio signifas Majstro. Jesuo diris al ŝi: "Ĉesu subteni min, ĉar mi ankoraŭ ne supreniris al la Patro. Sed iru al miaj fratoj kaj diru al ili: Mi iras al mia Patro kaj via Patro, al mia Dio kaj al via Dio." "Maria de Magdala iris kaj anoncis al la disĉiploj," Mi vidis la Sinjoron ", kaj kion li diris al ŝi.

Rimarkoj kaj preĝoj