Merkredo, 23 oktobro 2019: Letero al la Romanoj 6: 12-18.

Fratoj kaj fratinoj: La peko ne devas reĝi super viaj mortaj korpoj, por ke vi obeu iliajn dezirojn. Kaj ne prezentu la partojn de viaj korpoj peki kiel armilojn por malboneco; sed prezentu vin al Dio resurektita el la mortintoj ĝis la vivo kaj la partojn de via korpo al Dio kiel armilojn por justeco. Ĉar peko estas ne povi super vi, ĉar vi estas ne laŭ la leĝo sed sub graco. Kio do? Ĉu ni peku, ĉar ni ne estas sub la leĝo, sed sub graco? Kompreneble ne! Ĉu vi ne scias, ke se vi prezentas vin al iu kiel obeemajn sklavojn, vi estas sklavoj de tiu, kiun vi obeas, ĉu de peko, kiu kondukas al morto, ĉu al obeemo, kiu kondukas al justeco? Sed dankon al Dio, kvankam vi iam estis sklavoj de peko, vi fariĝis obeema de la koro al la instruo, al kiu vi estis konfidita. Liberigitaj de peko, vi fariĝis sklavoj de justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj