Merkredo, 25 decembro 2019: Letero al la Hebreoj 1: 1-6.

Fratoj kaj fratinoj: En tempoj pasintaj, Dio parolis parte kaj diversmaniere al niaj prapatroj pere de la profetoj; en ĉi tiuj lastaj tagoj, li parolis al ni pere de filo, kiun li heredis de ĉiuj aferoj kaj per kiu li kreis la universon, kiu estas la rifuzo de sia gloro, la tre impreso de sia estaĵo, kaj kiu subtenas ĉion per sia potenca vorto. Kiam li purigis la pekojn, li prenis sian sidlokon dekstre de la Moŝto, alte super la anĝeloj, ĉar la nomo, kiun li heredis, estas pli bonega ol ilia. Ĉar al kiu el la anĝeloj Dio iam diris: "Vi estas mia filo; hodiaŭ mi naskigis vin"? Aŭ denove: "Mi estos patro al li, kaj li estos filo al mi"? Kaj denove, kiam li kondukas la unuenaskiton en la mondon, li diras: "Ĉiuj anĝeloj de Dio adoru lin."

Rimarkoj kaj preĝoj