Merkredo, 26 aŭgusto 2020: Dua Letero al Tesalonikanoj 3: 6-10.16-18.

Ni instruas vin, fratoj, en la nomo de (nia) Sinjoro Jesuo Kristo, ke ili forĵetu iun ajn fraton, kiu kondutas sin senorde kaj ne laŭ la tradicio, kiun ili ricevis de ni. Ĉar vi scias, kiel ni devas imiti nin. Ĉar ni ne agis senorde inter ni, kaj ni manĝis senpagan manĝon ricevitan de iu ajn. Kontraŭe, ni laboras kaj prilaboris, nokte kaj tage ni laboris, por ne ŝarĝi iun el vi. Ne ke ni ne rajtas. Pli ĝuste, ni volis prezenti nin kiel modelon por vi, por ke vi imitu nin. Fakte, kiam ni estis kun vi, ni instruis al vi, ke se iu ne volas labori, tiu ne manĝu. Ke la Sinjoro de paco mem donu al vi pacon en ĉiu tempo kaj en ĉiuj manieroj. La Sinjoro estu kun vi ĉiuj. Ĉi tiu saluto estas en mia propra mano, Paŭlo. Jen la signo en ĉiu letero; jen kiel mi skribas. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi ĉiuj.

Rimarkoj kaj preĝoj