Merkredo, 26 majo 2021: Libro de Sirach 36: 1.4-5a.10-17.

Venu al nia helpo, ho Dio de la universo, rigardu nin, montru al ni la lumon de viaj kompatoj, kaj timigu vin ĉiujn naciojn! Tiel ili scios, kiel ni scias, ke ne ekzistas Dio krom vi. Donu novajn signojn kaj faru novajn mirindaĵojn; montru la majestecon de via dekstra mano kaj brako; Kunvenigu ĉiujn tribojn de Jakob, por ke ili heredu la landon kiel iam, kompatu la homojn, kiujn oni nomas per via nomo; Izrael, kiun vi nomis via unuenaskito. Kompatu vian sanktan urbon, Jerusalemon, vian loĝejon. Plenigu Cionon per via majesto, vian templon per via gloro. Donu ateston pri viaj faroj de la malnovo; plenumu la profetaĵojn diritajn en via nomo, Rekompencu tiujn, kiuj esperis al vi, kaj pruvu verajn viajn profetojn. Aŭskultu la preĝon de viaj servantoj, ĉar vi ĉiam kompatas vian popolon; Tiel oni ekscios ĝis la finoj mem de la tero, ke vi estas la eterna Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj