Merkredo, 27 novembro 2019: Libro de Daniel 5: 1-6.13-14.16-17.23-28.

Reĝo Belŝacar donis grandan festenon por mil el siaj sinjoroj, kun kiuj li trinkis. Sub la influo de la vino, li ordonis, ke la orajn kaj arĝentajn vazojn, kiujn Nebukadnecar, lia patro, prenis el la templo en Jerusalem, por ke ili venigu de ili la reĝon, liajn sinjorojn, siajn edzinojn kaj amuzistojn. Kiam la oraj kaj arĝentaj vazoj prenitaj el la domo de Dio en Jerusalemon estis enportitaj, kaj dum la reĝo, liaj sinjoroj, liaj edzinoj kaj liaj amuzantoj trinkis vinon, ili laŭdis siajn diojn el oro kaj arĝento, bronzo kaj fero. , ligno kaj ŝtono. Subite, fronte al la lampo, aperis la fingroj de homa mano, skribantaj sur la plastro de la muro en la palaco de la reĝo. Kiam la reĝo vidis la pojnon kaj la manon, kiu skribis, lia vizaĝo blankiĝis; liaj pensoj teruris lin, liaj kokaj artikoj skuis, kaj liaj genuoj frapis. Tiam Daniel estis venigita antaŭ la reĝo. La reĝo demandis lin, "Ĉu vi estas la Danielo, la juda ekzilo, kiun mia patro, la reĝo, venigis el Judujo? Mi aŭdis, ke la spirito de Dio estas en vi, ke vi posedas brilan scion kaj eksterordinaran saĝon. Sed mi havas aŭdis, ke vi povas interpreti sonĝojn kaj solvi malfacilaĵojn; se vi kapablas legi la skribaĵon kaj diri al mi, kion ĝi signifas, vi vestiĝos per purpuro, portos oran kolumon ĉirkaŭ via kolo kaj estos tria en la registaro de la reĝlando. " Daniel respondis al la reĝo: "Vi eble gardu viajn donacojn, aŭ donu viajn donacojn al iu alia; sed la skribon mi legos por vi, ho reĝo, kaj diros al vi, kion ĝi signifas. Vi ribelis kontraŭ la Sinjoro de la ĉielo. Vi havis la vazoj de lia templo alportis antaŭ vi, por ke vi kaj viaj eminentuloj, viaj edzinoj kaj viaj amuzantoj trinku vinon el ili, kaj vi laŭdis la diojn el arĝento kaj oro, bronzo kaj fero, ligno kaj ŝtono, kiujn nek vidis nek aŭdu nek havu inteligentecon. Sed la Dio, en kies mano estas via vivo, kaj la tutan kurson de via vivo, vi ne gloradis. Per li estis donitaj la pojno kaj mano, kaj la skribo estis skribita. "Jen la skribo, kiu estis surskribitaj: MENE, TEKEL, kaj PERES. Ĉi tiuj vortoj signifas: MENE, Dio nombris vian regnon kaj finis ĝin; TEKEL, vi pesis la pesilon kaj vi trovis deziron; PERES, via regno estis disigita kaj donita al la Medoj kaj Persoj. "

Rimarkoj kaj preĝoj