Merkredo, 29 aprilo 2020: Agoj de la Apostoloj 8: 1b-8.

Eksplodis severa persekutado de la Eklezio en Jerusalemo, kaj ĉiuj estis disaj tra la tuta lando de Judujo kaj Samario, krom la Apostoloj. Kaj Saŭlo konsentis pri lia ekzekuto. Devotaj viroj enterigis Stefanon kaj laŭte lamentis pri li. Saŭlo dume klopodis detrui la eklezion; enirante domon post domo kaj trenante virojn kaj virinojn, li transdonis ilin por malliberigi ilin. Nun disipitoj predikis la vorton. Filipo malsupreniris al la urbo Samario kaj proklamis al ili la Mesion. Kun unu akordo, la homamasoj atentis tion, kion diris Filipo, kiam ili aŭdis ĝin kaj vidis la signojn, kiujn li faras. Ĉar malpuraj spiritoj, ploregaj, eliris el multaj posedataj homoj, kaj multaj paralizitaj kaj kripligitaj kuracis. Estis granda ĝojo en tiu urbo.

Rimarkoj kaj preĝoj