Merkredo, 29 januaro 2020: dua libro de Samuelo 7: 4-17.

Tiun nokton la Eternulo ekparolis al Natan kaj diris: "Iru, diru al mia servanto David, 'Tiele diras la Eternulo: Ĉu vi konstruos al mi domon, por loĝi? Mi ne loĝis en domo de la tago, kiam mi kondukis la Izraelidojn. el Egiptujo ĝis nun, sed mi ĉirkaŭiris tendon sub tuko: en ĉiuj miaj vagadoj ĉie en la Izraelidoj, ĉu mi iam diris vorton al iu el la juĝistoj, kiujn mi komisiis tendenci al mia popolo Izrael, al demandu: Kial vi ne konstruis al mi domon de cedro? "Parolu do al mia servanto David:" La Eternulo Cebaot diras ĉi tion: Mi estis tiu, kiu prenis vin el la paŝtejo kaj el la prizorgado de la grego, por esti estro de mia popolo Izrael. Mi estis kun vi kien ajn vi iris, kaj mi detruis ĉiujn viajn malamikojn antaŭ vi. Kaj mi famigos vin kiel la grandulojn de la tero. Mi riparos lokon por Mia popolo Izrael; Mi plantos ilin, por ke ili loĝu sur sia loko sen plu ĝeno. Nek la malpiuloj daŭre afliktos ilin kiel ili faris de malnova tempo, de kiam mi unue elektis juĝistojn super mia popolo Izrael. Mi donos al vi ripozon de ĉiuj viaj malamikoj. La Eternulo malkaŝas al vi, ke Li starigos domon por vi. Kaj kiam venos via tempo kaj vi ripozos ĉe viaj prapatroj, mi levos vian heredanton post vi, elkreskitan el viaj lumboj, kaj mi fortikigos lian regnon. Estas li, kiu konstruos domon por mia nomo. Kaj mi faros lian reĝan tronon firma por ĉiam. Mi estos patro al li, kaj li estos filo por mi. Kaj se li faros malbonon, mi korektos lin per la vergo de homoj kaj per homaj punoj; sed mi ne forprenos de li mian favoron, kiam mi forprenis ĝin de via antaŭulo Saul, kiun mi forigis de mia ĉeesto. Via domo kaj via regno eterne daŭros antaŭ Mi; via trono staros eterne. "" Nathan raportis ĉiujn ĉi tiujn vortojn kaj ĉi tiun tutan vizion al David.

Rimarkoj kaj preĝoj