Merkredo, 29 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4: 1-20.

En alia okazo Jesuo komencis instrui apud la maro. Tre granda homamaso kolektiĝis ĉirkaŭ li tiel ke li eniris boaton sur la maron kaj sidiĝis. Kaj la tuta homamaso estis apud la maro surtere. Kaj li instruis ilin longe per paraboloj, kaj dum la instruado li diris al ili: Aŭskultu ĉi tion! Semisto eliris por semi. Kaj dum li semis, ia semo falis sur la vojon, kaj la birdoj venis kaj manĝis ĝin. Alia semo falis sur rokan teron, kie ĝi havis malmultan grundon. Ĝi ekestis tuj, ĉar la grundo ne estis profunda. Kaj kiam la suno leviĝis, ĝi brulis kaj velkis pro manko de radikoj. Iom da semo falis inter dornojn, kaj la dornoj elkreskis kaj sufokis ĝin kaj ĝi ne produktis grajnon. Kaj iom da semo falis sur riĉan grundon kaj produktis fruktojn. Ĝi leviĝis kaj kreskis kaj cedis tridek sesdek centoble. "Li aldonis," Kiu havas orelojn aŭdi, tiu devas aŭdi. "Kaj kiam li estis sola, la ĉeestantoj kune kun la Dek du pridubis lin pri la paraboloj. Li respondis." ili, "La mistero de la regno de Dio estas donita al vi. Sed al tiuj ekstere ĉio venas paraboloj, por ke 'ili rigardu kaj vidu, sed ne rimarku, aŭdu kaj aŭskultu, sed ne komprenu, por ke ili ne konvertiĝu kaj pardonu.' "Jesuo diris al ili," Faru vi ne komprenas ĉi tiun parabolon? Tiam kiel vi komprenos iun el la paraboloj? La semanto semas la vorton. Ĉi tiuj estas la vojo de la semado. Tuj kiam ili aŭdas, Satano venas tuj kaj forprenas la vorton semitan en ili. Kaj jen la semitaj sur roka tero, kiuj, aŭdinte la vorton, ricevas ĝin kun ĝojo. Sed ili ne havas radikon; ili daŭras nur por tempo. Tiam kiam aflikto aŭ persekutado venas pro la vorto, ili rapide falas. La semitaj inter dornoj estas alia speco. Ili estas la homoj, kiuj aŭdas la vorton, sed sekulara maltrankvilo, la deziro de riĉeco kaj la avido al aliaj aferoj entrudiĝas kaj sufokas la vorton, kaj ĝi ne donas frukton. Sed tiuj, semitaj sur riĉa grundo, estas tiuj, kiuj aŭdas la vorton kaj akceptas ĝin kaj donas fruktojn tridek sesdek centoble. "

Rimarkoj kaj preĝoj