Merkredo, 29 julio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 11: 19-27.

Multaj el la judoj venis al Marta kaj al Maria por konsoli ilin pri sia frato [Lazaro, kiu estis mortinta]. Kiam Marta aŭdis, ke Jesuo venas, ŝi iris renkonte al li; sed Maria sidis hejme. Marta diris al Jesuo: "Sinjoro, se vi estus ĉi tie, mia frato ne estus mortinta. Sed eĉ nun mi scias, ke, kion ajn vi petos de Dio, Dio donos al vi." Jesuo diris al ŝi: "Via frato resurektiĝos." Marta diris al li, "mi scias, ke li releviĝos, en la releviĝo en la lasta tago." Jesuo diris al ŝi: "Mi estas la releviĝo kaj la vivo; kiu kredas je mi, eĉ se li mortos, vivos, kaj ĉiuj, kiuj vivas kaj kredas al mi, neniam mortos. Ĉu vi kredas ĉi tion?" Ŝi diris al li: "Jes, Sinjoro. Mi venis kredi, ke vi estas la Mesio, la Filo de Dio, tiu, kiu venas en la mondon."

Rimarkoj kaj preĝoj