Merkredo, 30 junio 2021: Genezo 21: 5.8-20.

Abraham havis la aĝon de cent jaroj, kiam naskiĝis al li lia filo Isaak. Isaak kreskis, kaj en la tago de la demamigo de la infano, Abraham faris grandan festenon. Sara rimarkis la filon, kiun Hagar la Egiptino naskis al Abraham, ludante kun sia filo Isaak; do ŝi postulis de Abraham: "Forpelu tiun sklavon kaj ŝian filon! Neniu filo de tiu sklavo dividos la heredaĵon kun mia filo Isaak!" Abraham tre suferis, precipe pro sia filo Iŝmael. Sed Dio diris al Abraham: "Ne maltrankviliĝu pri la knabo aŭ pri via sklavino. Atentu la postulojn de Sara, negrave kion ŝi petas de vi; ĉar per Isaak posteuloj portos vian nomon. filo de sklavino, mi faros el li grandan popolon, ĉar ankaŭ li estas via idaro. " Frumatene en la sekvanta mateno Abraham prenis panon kaj haŭton da akvo kaj donis ilin al Hagar. Poste, metinte la infanon sur ŝian dorson, li forsendis ŝin. Dum ŝi vagis sencele en la sovaĝejo de Beer-Ŝeba, la akvo en la haŭto elĉerpiĝis. Do ŝi demetis la infanon sub arbeton, kaj poste iris kaj sidiĝis kontraŭ li, ĉirkaŭ pafarkon for; ĉar ŝi diris al si: "Lasu min ne rigardi vidi la infanon morti." Dum ŝi sidis kontraŭ li, li ekploris. Dio aŭdis la krion de la knabo, kaj la sendito de Dio vokis Hagar el la ĉielo: "Kio okazas, Hagar? Ne timu; Dio aŭdis la krion de la knabo en ĉi tiu malfacila situacio. Leviĝu, levu la knabon kaj tenu lin. mane; ĉar Mi faros el li grandan popolon. " Tiam Dio malfermis ŝiajn okulojn, kaj ŝi vidis akvoputon. Ŝi iris kaj plenigis la haŭton per akvo, kaj tiam lasis la knabon trinki. Dio estis kun la knabo dum li kreskis.

Rimarkoj kaj preĝoj