Merkredo, 4 decembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 15: 29-37.

Tiutempe: Jesuo iradis apud la Galilea Maro, supreniris sur la monton kaj sidiĝis tie. Grandaj homamasoj venis al li, havante kun ili lamulojn, blindulojn, misformitajn, mutulojn kaj multajn aliajn. Ili metis ilin ĉe liaj piedoj, kaj li kuracis ilin. La homamaso miris, kiam ili vidis la mutulon paroli, la misformita tuto, la lamulo marŝante, kaj la blinduloj kapablas vidi, kaj ili gloris la Dion de Izrael. Jesuo alvokis siajn disĉiplojn kaj diris: "Mia koro kompatas la homamason, ĉar ili estis kun mi nun tri tagojn kaj havas nenion por manĝi. Mi ne volas sendi ilin malsataj, pro timo, ke ili eble kolapsos. la vojo." La disĉiploj diris al li: "Kie ni iam povus akiri sufiĉe da pano en ĉi tiu dezerta loko por kontentigi tian homamason?" Jesuo diris al ili: "Kiom da panoj vi havas?" "Sep," ili respondis, "kaj kelkaj fiŝoj." Li ordonis al la homamaso sidiĝi surtere. Poste li prenis la sep panojn kaj la fiŝojn, dankis, rompis la panojn kaj donis ilin al la disĉiploj, kiuj siavice donis ilin al la homamasoj. Ĉiuj manĝis kaj kontentiĝis. Ili reprenis la fragmentojn restitajn – plenajn sep korbojn.

Rimarkoj kaj preĝoj