Merkredo, 4 septembro 2019: Letero al la Kolosanoj 1: 1-8.

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo laŭ la volo de Dio, kaj Timoteo, nia frato, al la sanktuloj kaj fidelaj fratoj en Kristo en Koloseo: graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro. Ni ĉiam dankas Dion, la Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiam ni preĝas por vi, ĉar ni aŭdis pri via fido en Kristo Jesuo kaj pri la amo, kiun vi havas por ĉiuj sanktaj pro la espero rezervita por vi en ĉielo. Pri tio vi jam aŭdis per la vorto de la vero, la evangelio, kiu venis al vi. Tiel same kiel en la tuta mondo ĝi fruktas kaj kreskas, tiel ankaŭ inter vi, de la tago kiam vi aŭdis ĝin kaj ekkonis la gracon de Dio en vero, dum vi lernis ĝin de nia amata kunula sklavo, kiu estas fidinda. ministro de Kristo pro vi kaj kiu ankaŭ rakontis al ni pri via amo en la Spirito.

Rimarkoj kaj preĝoj