Merkredo, 5 aŭgusto 2020: Libro de Jeremia 31: 1-7.

En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi estos Dio de ĉiuj triboj de Izrael, kaj ili estos Mia popolo. Tiele diras la Eternulo: La homoj, kiuj eskapis la glavon, trovis favoron en la dezerto. Dum Izrael antaŭeniras al li ripozon, la Eternulo aperas al li de malproksime: Kun maljuna amo mi amis vin; tial mi konservis kompaton al vi. Denove Mi restarigos vin, kaj vi estos rekonstruita, ho virga Izrael; Kun viaj festaj tamburinoj vi iros dancante kun la gajaj fabrikantoj. Kaj vi plantos vinberĝardenojn sur Samario; tiuj, kiuj plantas ilin, ĝuos la fruktojn. Jes, venos tago, kiam la gardistoj ekvokos sur la monto Efraim: "Leviĝu, ni iru al Cion, al la Eternulo, nia Dio." Ĉar tiele diras la Eternulo: Kriu kun ĝojo Jakobon, gaju la kapojn de la popoloj; proklamu vian laŭdon kaj diru: La Eternulo transdonis al Sia popolo, la restintojn de Izrael.

Rimarkoj kaj preĝoj