Merkredo, 5 februaro 2020: 2a libro de Samuelo 24: 2.9-17.

La reĝo David diris al Joab kaj al la estroj de la armeo, kiuj estis kun li: "Trairu ĉiujn tribojn en Izrael de Dan ĝis Beer-Ŝeba kaj registru la homojn, por ke mi sciu ilian numeron." Joab tiam raportis al la reĝo la nombron da homoj registritaj: en Israelo okcent mil viroj taŭgas por militservo; en Judujo, kvincent mil. Sed tamen David bedaŭris, ke li kalkulis la popolon, kaj diris al la Eternulo: "Mi pekis serioze pri tio, kion mi faris. Sed nun, ho Eternulo, pardonu la kulpon de via servanto, ĉar mi estis tre malsaĝa." Kiam David matene leviĝis, la Eternulo parolis al la profeto Gad, la viziulo de David, dirante: "Iru kaj diru al David: Jen kion diras la Eternulo: mi ofertas al vi tri alternativojn; elektu unu el ili, kaj mi volas. infligu ĝin al vi. "" Gad tiam iris al David por informi lin. Li demandis: "Ĉu vi volas malsaton de tri jaroj sur vian landon, aŭ fuĝi de via malamiko tri monatojn, dum li persekutos vin, aŭ ĉu vi havos peston de tri tagoj en via lando? Nun pripensu kaj decidu, kion mi devas? respondu al tiu, kiu min sendis. " David respondis al Gad: "Mi tre malfacilas. Ni falu de la mano de Dio, ĉar Li estas plej kompatema; sed ne falu de la mano de homo." Tiel David elektis la peston. Nun estis la tempo de la tritika rikolto, kiam la plago eksplodis inter la homoj. (La Eternulo tiam sendis peston al Izrael de mateno ĝis la difinita tempo, kaj sepdek mil homoj el Dan ĝis Beer-Ŝeba mortis.) Sed kiam la anĝelo etendis sian manon al Jerusalemo por detrui ĝin, la Eternulo bedaŭris la malbonon. kaj diris al la anĝelo, kiu kaŭzis la pereon inter la homoj: "Sufiĉu nun! Restu via mano." Kaj la anĝelo de la Eternulo staris ĉe la drasxejo de Aravna, la Jebusido. Kiam David vidis la anĝelon, kiu frapis la popolon, li diris al la Eternulo: "Mi estas tiu, kiu pekis; mi estas la paŝtisto, kiu faris malbonon. Sed ĉi tiuj estas ŝafoj; kion ili faris? Mi punu min kaj mia karega. "

Rimarkoj kaj preĝoj