Merkredo, 7 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 3: 1-10.

Petro kaj Johano supreniris al la templo-areo por la tria horo de preĝo. Kaj viro kripla de naskiĝo estis portita kaj metita ĉe la pordego de la templo nomita "la Bela Pordego" ĉiutage por peti almozon de la homoj, kiuj eniris la templon. Kiam li vidis Petron kaj Johanon, irontajn en la templon, li petis almozon. Sed Petro atente rigardis lin, same kiel Johano, kaj diris: "Rigardu nin." Li atentis ilin, atendante ricevi ion de ili. Petro diris: "Mi havas nek arĝenton nek oron, sed kion mi havas, mi donas al vi; en la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, iru kaj iru." Tiam Petro prenis lin per la dekstra mano kaj levis lin, kaj tuj liaj piedoj kaj maleoloj fortiĝis. Li eksaltis, staris kaj ĉirkaŭiris, kaj iris kun ili en la templon, marŝante kaj saltante kaj laŭdante Dion. Kiam ĉiuj homoj vidis lin marŝi kaj laŭdi Dion, ili rekonis lin kiel tiu, kiu kutimis sidi almozpeti ĉe la Bela Pordego de la templo, kaj ili pleniĝis de miro kaj miro pri tio, kio okazis al li.

Rimarkoj kaj preĝoj