Merkredo, 7 julio 2021: Genezo 41: 55-57.42: 5-7a.17-24a.

Kiam malsato sentiĝis en la tuta Egipta lando kaj la popolo kriis al Faraono pri pano, Faraono ordonis al ĉiuj egiptoj iri al Jozef kaj fari ĉion, kion li diris al ili. Kiam la malsato disvastiĝis en la tuta lando, Jozef malfermis ĉiujn urbojn, kiuj havis grenon, kaj porciigis ĝin al la Egiptoj, ĉar la malsato atingis la landon Egiptan. Fakte la tuta mondo venis al Jozef por akiri porciojn da greno, ĉar malsato ekregis la tutan mondon. Tiel, ĉar ankaŭ estis malsato en la lando Kanaana, la Izraelidoj estis inter tiuj, kiuj venis por havigi porciojn. Estis Jozef, kiel guberniestro de la lando, kiu disdonis la porciojn al ĉiuj homoj. Kiam la fratoj de Jozef venis kaj genuiĝis antaŭ li vizaĝaltere, li rekonis ilin tuj kiam li vidis ilin. Sed li kaŝis sian propran identecon de ili kaj severe parolis al ili. "Kie vi venis?" li demandis ilin. Ili respondis: "El la lando Kanaana, por akiri manĝaĵon." Dirinte tion, li enfermis ilin en la gardistejo dum tri tagoj. En la tria tago Jozef diris al ili: "Faru ĉi tion, kaj vi vivos; ĉar mi estas Dio-timanta homo. Se vi estis honesta, nur unu el viaj fratoj devas esti enfermita en ĉi tiu malliberejo, dum vi ceteraj. eble iru kaj hejmenportu provizaĵojn por viaj malsataj familioj. Sed vi devas reveni al mi kun via plej juna frato. Viaj vortoj estos tiel konfirmitaj, kaj vi ne mortos. " Pri tio ili konsentis. Tamen unu al la alia ili diris: "Ve, ni estas punataj pro nia frato. Ni vidis la angoron de lia koro, kiam li petegis nin, tamen ni ne atentis; tial ĉi tiu angoro nun venis sur nin. . " "Ĉu mi ne diris al vi," rompis Ruben, "ke vi ne faru malbonon al la knabo? Sed vi ne aŭskultus! Nun venas la kalkulo pri lia sango." Ili ne sciis, kompreneble, ke Jozef komprenis kion ili diris, ĉar li parolis kun ili per interpretisto. Sed deturnante sin de ili, li ploris. Kiam li povis paroli al ili denove, li prenis Simeonon forprenita de ili kaj ligita antaŭ iliaj okuloj.

Rimarkoj kaj preĝoj