Merkredo, 8 julio 2020: Libro de Hosea 10: 1-3.7-8.12.

Israelo estas luksa vitejo, kies frukto kongruas kun sia kresko. Ju pli abunda lia frukto, des pli altaroj li konstruis; Ju pli produktema lia tero, des pli sanktaj kolonoj li starigis. Ilia koro estas falsa, nun ili pagas sian kulpon; Dio detruos iliajn altarojn kaj detruos iliajn sanktajn kolonojn. Se ili dirus: "Ni ne havas reĝon" – Ĉar ili ne timas la Eternulon, kion la reĝo povas fari por ili? La reĝo de Samario malaperos, kiel ŝaŭmo sur la akvo. La altaĵoj de Aven estos detruitaj, la peko de Izrael; dornoj kaj kardoj premos siajn altarojn. Tiam ili krios al la montoj, "Kovru nin!" kaj al la montetoj, "Falu sur nin!" "Faru por vi justecon, rikoltu la fruktojn de kompatemo; dispecigu novan kampon por vi mem, ĉar estas tempo serĉi la Eternulon, ĝis li venos kaj pluvigos sur vin justecon."

Rimarkoj kaj preĝoj