Merkredon, 15 aprilon 2020: Psalmoj 105 (104): 1-2.3-4.6-7.8-9.

Danku la Eternulon, alvoku Lian nomon; sciigu inter la nacioj liajn farojn. Kantu al li, kantu lian gloron, proklamu ĉiujn Liajn mirindajn farojn. Gloro en Lia sankta nomo; Ĝoju, ho koroj, kiuj serĉas la Eternulon. Gloro en Lia sankta nomo; Goju, ho koroj, kiuj serĉas la Eternulon! Rigardu la Eternulon en lia forto; serĉu servi lin konstante. Vi, posteuloj de Abraham, liaj servantoj, filoj de Jakob, liaj elektitoj! Vi, posteuloj de Abraham, liaj servantoj, Filoj de Jakob, liaj elektitoj! Li, la Eternulo, estas nia Dio; tra la tero superregas liaj juĝoj. Li memoras eterne sian interligon, kiun li faris ligante dum mil generacioj. Kiun li eniris kun Abraham kaj per sia ĵuro al Isaak.

Rimarkoj kaj preĝoj